Forældremyndighed

Forældremyndighed – udfyld blanketten

Hvis I er gift før fødslen, vil I automatisk blive tildelt fælles forældremyndighed. Det sker i forbindelse med, at jordemoderen indberetter fødslen til myndighederne.

Hvis I ikke er gift, skal I selv sørge for at udfylde og afleveret blanketten “omsorg og ansvarserklæring”. I skal have afleveret den inden 10 dage efter fødslen af barnet.

Herpå angiver I, om I ønsker fælles forældremyndighed eller ej.
Blanketten kan findes på Personregistrering.dk

Har du lige født? Læs mere barselsrelateret information på Moderliv.

Opdateret den 22. februar 2018