Barselshvile

Det er vigtigt ikke at negligere barselshvile, hvis du vil godt fra start med din barsel. Der er nemlig vigtigt at samle kræfter og få hvilet i de første barselsdage. Livet som nybagte forældre begynder efter en for nogle, lang og udmattende fødsel, og det nyfødte barn vil ikke nødvendigvis indrette sig efter sovetider og døgnrytme.

Barselshvile og amning

Amning og kontakt til det lille barn er nu første prioritet. Det kan for mange være overvældende, hvor meget det lille barn pludselig fylder i deres hverdag og bevidsthed. Amningen kræver megen tålmodighed og ro i de første fire uger. Man siger det tager fire uger at etablere en amning.
Det er en god idé at snakke om jeres forventninger til de første par dage og uger i forhold til besøgende  og amning så der samtidig er plads til barsleshvile.

Opdateret den 12. februar 2018