Overvejelser – for og imod

Der er mange fordele ved at vælge en hjemmefødsel

  • Du er i dine egne trygge og velkendte rammer under hele forløbet og skal ikke afsted til hospitalet. Det giver mindre stress og mere ro til vearbejdet. Når du som fødende er tryg, produceres hormonerne oxytocin og endorfiner i højere grad. Hormonerne kaldes også de vefremmende og smertelindrende hormoner.
  • Jordemoderen kommer til dig, når du har behov for det. Er det for tidligt i forløbet, er det hende og ikke dig som skal ud på landevejene igen. Når fødslen er i den aktive fase er jordemoderen hos dig hele tiden uden forstyrrelser fra en eventuelt travl fødegang.
  • Du har taget beslutningen om at føde hjemme og dermed taget ansvar og aktiv del i dit eget fødselsforløb. Det giver styrke og selvtillid.
  • Pårørende, far eller andre søskende kan deltage mere aktivt i fødslen.
  • Du kan forberede det rum og miljø, som skal danne rammen om netop din fødsel.
  • Efter fødslen er der mere ro og tid til fordybelse. Barnet mærker roen og bliver tryg. I kan blive sammen som familie og skal ikke flyttes eller skilles efter fødslen.

Der kan også opstå uforudsigelige og ærgerlige situationer i forbindelse med at føde hjemme, og det er vigtigt at tage dette med i overvejelserne.

  • Der ingen mulighed for medicinsk smertelindring. Du kan med fordel anvende naturlige former for smertelindring som fx massage, akupunktur, varmepude og steriltvandspapler.
  • Skulle der opstå komplikationer undervejs eller efter fødslen, kan man blive nødt til at overflytte mor og barn til hospitalet. Det kunne fx være pga. manglende fremgang i fødslen, behov for smertelindring, grønt fostervand, dårlig hjertelyd eller blødning. Dette foregår dog oftest stille og roligt.
  • Omstillingen fra naturlig hjemmefødsel til overflytning til hospitalet kan være en svær omstillingsprocess, men husk, at jeres jordemoder følger med ind på hospitalet.