Asfyksi

Asfyksi betyder “uden hjerteslag”, men bruges som betegnelse for iltmangel hos nyfødte. Betegnelsen dækker over problemer med vejrtrækningen, slappe eller livløse børn og langsom hjerterytme.
Tilstanden opstår på grund af nedsat iltindhold i blodet og ophobning af kultveilte og organiske syrer. De fleste børn kommer sig hurtigt efter behandling med ilt på fødestuen. Fem ud af 1000 nyfødte vil dog have svære komplikationer, fx påvirket hjernefunktion.

Der kan opstå en risiko for asfyksi ved kraftige veer, afklemt navlesnor eller for tidlig løsning af moderkagen. Jordemoderen er opmærksom på barnets hjertelyd under fødslen blandt andet for at opspore kritiske tegn. For at overvåge hjertelyden kan der anvendes CTG og eventuelt STAN. Truende asfyksi kan give anledning til akut kejsersnit. Desuden kan pH prøver fra barnet indikere iltmangel.

Under fødslen kan man måle pHværdien ved hjælp af en blodprøve fra barnets hoved.

Efter fødslen tager jordemoderen pH prøver fra navlesnoren.

Læsning relateret til asfyksi på hjemmesiden

Skalp pH
Navlestrengs pH
STAN

 

Opdateret den 27. marts 2015