Stamceller

Stamcelleforskning er et af tidens spændende forskningsområder. På sigt håber man på at kunne behandle mange alvorlige sygdomme ved hjælp af stamceller. Men endnu er teknologien ikke fuldt udviklet, og man har derfor ikke udført egentlige behandlinger. Der er dog så stor tiltro til teknologien, at der i disse år investeres store summer i stamcelleforskning.

Stamceller bruges som reserveceller

Interessen for cellerne skyldes, at de som de eneste celler har den egenskab, at de kan blive ved med at dele sig uden at miste evnen til at specialisere sig og blive til specifikke typer celler. Stamceller kan derfor opfattes som en slags “reserveceller”. Ambitionerne er, at man med tiden vil kunne indoperere raske celler til erstatning for en patients syge celler. På den måde mener man at kunne helbrede fx rygmarvssygdomme.

Hos voksne kan man hente cellerne fra rygmarven, mens man hos nyfødte kan opsamle dem fra navlesnorsblodet umiddelbart efter fødslen.

Der findes i Danmark forskellige virksomheder, der lever af at opsamle og opbevare navlesnorsblod fra nyfødte. Hvis man ønsker at købe den service, bør man sætte sig grundigt ind i emnet. Forskningen i stamceller har i de senere år har været debatteret en del.

Opdateret den 9. april 2015