Navngivning

Navngivning – Forældre i Danmark har pligt til at navngive deres barn med minimum et fornavn og et efternavn. Det skal gøres inden for seks måneder efter fødslen. Hvis man ikke har valgt fornavn inden for seks måneder, vil man modtage en bøde. Hvis man ikke har valgt efternavn, vil barnet automatisk blive givet moderens efternavn.

Navngivning på nettet

borger.dk kan du finde en navngivningsblanket til print, som skal afleveres hos kordegnen i dit lokale kirkesogn. Det er også en blanket, der kan udfyldes online. Online registrering af dit barns navn kan du foretage på denne adresse.

Opdateret den 9. april 2015