Overbåren

Overbåren graviditet

Overbåren – Betegnelsen dækker over en graviditet, som strækker sig udover de 42 uger. Man kalder det også graviditas prolongata.
I øjeblikket diskuteres det optimale tidspunkt for igangsættelse af fødslen i forbindelse med overbårenhed. Efter terminsdagen, ved 40+0 uger, følges graviditeten med CTG og eventuelt scanning for at sikre, at barnet får den nødvendige næring via moderkagen.
Komplikationer i forbindelse med overbårenhed kan være nedsat blodgennemstrømning i moderkagen, stor fosterstørrelse og fødselskomplikationer.
På mange hospitaler tilbydes igangsættele ved graviditetsuge 41+4 og anbefales ved 42. fulde uger. Spørg din jordemoder.

Opdateret den 9. april 2015