Kateter

Engangskateter

Kateter er noget mange kvinder stifter bekendtskab med i løbet af fødslen. Det anvendes til at tømme deres blære. Det er vigtigt for fødslens fremgang, at få tømt blæren regelmæssigt under fødslen. Hvis du under fødslen ikke selv er i stand til at komme på toilettet, hjælper jordemoderen med et engangskateter.

 

Blivende kateter

Hvis fødslen skal foregå ved kejsersnit, vil du få lagt et kateter der kan blive liggende indtil operationen er overstået og bedøvelsen aftaget. Det ligges så blæren under hele indgrebet kan holdes tom. Efter kejsersnittet vil det igen blive fjernet så snart, man skønner, at du er i stand til selv at komme på toilettet og tømme blæren.

Der er en risiko for infektion, hvorfor man ikke anlægger det unødigt eller lader det sidde længere end nødvendigt.

Opdateret den 8. april 2015