Kejsersnit / Sectio Caesarea

Omkring 25% af alle børn i Danmark forløses ved kejsersnit. Nogle planlagt enten fordi nogle omstændigheder gør et kejsersnit mere sikkert end en vaginal fødsel, eller fordi kvinderne har ønsket det. Og nogle fordi der i løbet af den vaginale fødsel skete noget uventet, som fik læger og jordemødre til at anbefale et kejserssnit.

Der er stor forskel på et planlagt kejsersnit og et akut kejsersnit.

Planlagt kejsersnit

Der kan være mange årsager til at få et planlagt kejsersnit. Nogle af de mest almindelige er, at barnet ligger med numsen nedad, eller at den gravide selv har ønsket det sådan. Inden operationsdagen har man været til samtale med en fødselslæge og en anæstesilægen, som en del af forberedelse til kejsersnittet. På dagen for kejsersnittet møder den gravide fastende på hospitalet i god tid før operationen. Der skal nemlig først lægges drop ved hjælp at et kateter i hånden (venflon) og blærekateter, inden kejsersnittet kan påbegyndes.

Et planlagt kejsersnit forgår typisk med en spinalblokade, hvilket betyder, at den fødende er vågen under kejsersnittet og kan følge med. Selve operationen tager ikke så lang tid, men da kejsersnittet jo ikke foretages akut, fordi barnet har det skidt, er der god tid, og stemningen er afslappet. Der er tid til, at den fødende kan få forklaret alt grundigt.

Efter kejsersnittet køres den fødende på opvågningsstue, hvor hun skal blive, indtil bedøvelsen er ved at være dampet af, og hun kan mærke ben og tæer igen. I tiden på opvågningsstuen har kvinden barnet hos sig og kan med hjælp fra jordemoderen få lagt barnet til brystet. Herefter overflyttes familien til barselsgangen, hvor indlæggelsen almindeligvis varer to døgn.

Akut kejsersnit

Der er forskellige grader af akutte kejsersnit. Hvor hurtigt, det skal gå, afhænger af, hvorfor det er blevet besluttet, at der skal foretages kejsersnit. Hvis det er fordi, fødslen er gået i stå, og man derfor har skønnet, at barnet ikke kommer ud vaginalt, er der god tid til at få lagt bedøvelse og gøre klar til indgrebet. Men hvis der ordineres kejsersnit, fordi barnet har det dårligt og skal ud med det samme, vil man til tider vælge at fuldbedøve den fødende, fordi det er hurtigere. Kvinden vil dermed ikke være vågen under indgrebet. Ved kejsersnit i fuld bedøvelse må kvindens mand ikke være med på operationsstuen.

Ved de meget akutte kejsersnit går alt meget hurtigt, og alle samarbejder efter bedste evne for at få barnet ud i god behold. Som mand eller anden pårørende kan du godt komme til at føle dig lidt overset. Men så snart tiden er til det, vil der blive taget hånd om dig, da det godt kan være en voldsom oplevelse, når ens kone, kæreste, søster eller lign. hastes af sted til operationsgangen, fordi jordemødre og læger er bekymrede for barnet.

Efter operationen køres kvinden på en opvågningsstue. Manden bliver ved barnet, og først når kvinden er vågen og klar, forenes den nye familie.

Barselsperioden for kvinder, der har født ved kejsersnit

Hvis du har født ved kejsersnit, har du brug for smertestillende medicin de første dage. På hospitalet sørger personalet for at udlevere den smertestillende medicin, som du som barslende har brug for.

Arret efter kejsersnittet er til at starte med dækket af et stort plaster. Ved det første bad efter kejsersnittet kan du fjerne plasteret forsigtigt. Herefter er det oftest ikke nødvendigt at have plaster på. Såret har godt af at få luft.

Det kan være svært at rette ryggen helt og få strakt sig ud efter et kejsersnit. Rent fysisk er det ikke et problem at rette sig op, men det kan trække lidt i arret, og du kan være nervøs for, om syningen kan holde til det. Det kan den, så det er en god ide stille og roligt at komme ud af sengen og få rørt sig lidt. Kroppen restituerer sig hurtigere, når den holdes i gang.

Kvinder, der har født ved kejsersnit, må ikke løfte for meget. Som tommelfingerregel siger man, at de må løfte svarende til det, deres barn vejer.

Amningen kan opstartes, så snart du er stabil og vågen efter kejsersnittet. Din mælkeproduktion kan være en anelse forsinket på grund af indgrebet, men ingen hindring for et normalt ammeforløb.

Opdateret den 8. april 2015