Glukosebelastning

Glukosebelastning – sukkerbelastning –  kaldes i sygehusregi OGGT. OGGT er en undersøgelse af sukkerkoncentrationen i blodet, og den kan afklare, om du er i risiko for at få eller allerede har graviditetsbetinget sukkersyge, også kaldet gestationel diabetes mellitus (GDM). Man henvises til denne undersøgelse, hvis man som gravid er disponeret for diabetes, det vil sige tidligere har født et stort barn, har et højt BMI, en høj alder eller man har påvist sukker i urinen.
Ved denne undersøgelse møder man fastende fra dagen i forvejen og indtager så en mængde sukkervand. Herefter måles blodsukkeret ved en blodprøve umiddelbart efter og gentages efter to timer.  De fleste gravide oplever det ubehageligt at møde fastende, da man let kan få kvalme og lavt blodsukker som gravid. Derfor er det en god idé at medbringe en god madpakke til bagefter.

Opdateret den 22. februar 2018