BMI

BMI

BMI er en formel for beregning af vægt i forhold til højde. Det står for Body Mass Index.

Din vægt kan have betydning for hvor nemt din graviditet og fødsel forløber. Derfor vil både jordemoder og læge måske spørge ind til din højde og vægt for at beslutte om du falder i kategorierne undervægtig, normalvægtig eller overvægtig..

Udregning af BMI

Formel for udregning af Body Mass Index:

vægt (kg) / højde (m) x højde (m)

<18,5 undervægtig
18,5 – 24,9 normalvægtig
> 25 overvægtig

Er du overvægtig vil du måske blive tilbudt rådgivning omkring din kost, så du ikke risikerer at komme til at tage alt for meget på i løbet af graviditeten.

Opdateret den 8. april 2015