For tidlig fødsel

Hvis en fødsel går i gang, før graviditeten er 37 fulde uger gammel (37+0), regnes den som værende for tidlig (præmatur). Ca. fem procent af alle fødsler går i gang for tidligt. Man skelner mellem “for tidlig” og “ekstremt for tidlig” fødsel. “Ekstremt for tidlig fødsel” er fødsler, der går i gang før 28. uge. Langt de fleste fødsler, som går i gang for tidligt, sker mellem 33.-37. graviditetsuge. Vi vil i dette afsnit koncentrere os om de tidlige fødsler i graviditetsuge 28 og 37.

Årsager til for tidlig fødsel

Der kan være forskellige årsager til, at fødslen går i gang for tidligt. Fx. for mange plukkeveer, infektioner, svangerskabsforgiftning (præeklampsi), sygdom hos moderen eller ringe vækst hos barnet. Du er ikke altid selv herre over din krops reaktioner og må til tider acceptere, at det er kroppen og ikke dig, der bestemmer. For tidlig fødsel kan være helt uventet eller skyldes risiko parametre som fx flerfoldsgraviditeter, kvinder der ryger, og kvinder som tidligere har født for tidligt.
Afhængigt af hvor tidligt fødslen går i gang, vil jordemødre og læger vurdere, om de skal give lungemodnende medicin. Måske endda helt forsøge at bremse fødslen. Nogle kvinder vil blive indlagt på en svangreafdeling til aflastning og sengeleje.

Celeston

For at hjælpe barnets vejrtrækning ved en for tidlig fødsel kan man give moderen indsprøjtning med Celeston. Det er et lungemodnende præparart. Celeston skal helst gives 24 timer inden fødslen for at have den optimale virkning. Børn, der er født for tidligt, har ofte lidt startvanskeligheder i forhold til amningen og har øget risiko for at få gulsot. Hvis der, inden du føder, er tid til det, vil du få tilbudt en samtale med en børnelæge. Det sker for at forberede dig på dagene efter fødslen og de udfordringer, I og jeres barn står overfor.
Fødslen er ikke som sådan anderledes end ved et barn, som fødes til tiden, men der vil være overvågning af barnet og flere fagpersoner tilstede under fødslen for at kunne tilbyde den bedste behandling af jeres nyfødte.

At føde for tidligt er forbundet med mange bekymringer og nogle gange stor sorg.

Opdateret den 8. april 2015