N2O+O2

N2O+O2 er den kemiske betegnelse for dinitrogenoxid også kaldet lattergas. Lattergas er en bedøvelsesform, hvor man på maske inhalerer N2O+O2, som virker afslappende. Fødende oplever, at vesmerterne bliver mere tålelige, når de får lattergas, og det at skulle trække vejret i masken, er der også mange fødende, der synes er gavnligt, da det giver dem et fokus og hjælper dem med at få styr på vejrtrækningen. Der er ingen risiko for mor eller barn ved brug af lattergas. Hvis man føler ubehag ved lattergasen trækkes vejret dybt i den friske luft og effekten ophører efter et par minutter.

Kan du benytte N2O+O2 på dit fødested?

Nogle hospitaler har, af hensyn til arbejdsmiljø for jordemødre, afskaffet brug af lattergas. Spørg din jordemoder om forholdende på dit fødested.

Opdateret den 9. april 2015