Hjemmefødsel

På mange af landets hospitaler findes en hjemmefødselsordning, hvor man tilbyder fødsel i hjemmet. Ved en hjemmefødsel kommer jordemoderen hjem til jer, når fødslen går i gang, og hun bliver til to timer efter fødslen. For at kunne vælge en hjemmefødsel skal man opfylde visse kriterier.

Kriterier for hjemmefødsel
  • Du skal være sund og rask med en normal graviditet.
  • Det må ikke være en overbåren graviditet, altså udover 42+0 uger.
  • Der må kun være et enkelt barn, og det skal stå i hovedstilling.
  • Fødslen skal gå i gang af sig selv.
  • Du skal have et BMI under 30.
  • Ved vandafgang skal fostervandet være klart.
  • Hvis du har født før, skal dine tidligere fødsler have været normale.
  • Du må ikke have fået foretaget operationer på din livmoder.

Overvejer du at føde hjemme, er det en god idé at snakke det igennem med din jordemoder.

Opdateret den 8. april 2015