Faderskab

Hvis I ikke er gift, bør faderen til barnet udfylde en af følgende erklæringer. Hvilken det skal være, afhænger af jeres indbyrdes forhold og det forventede forhold til barnet.

Omsorg og ansvarserklæring

Er I ikke gift, skal faderen udfylde en Omsorg og ansvarserklæring. I får så automatisk fælles forældremyndighed.

Moderens oplysninger til faderskabssagen

Hvis I ikke er gift, og moderen ønsker fuld forældremyndighed, skal hun udfylde erklæringen Morens oplysninger til faderskabssagen.

Anerkendelse af faderskab

Hvis faderen ønsker at anerkende barnet som sit, men ikke vil have del i forældremyndigheden, udfyldes erklæringen Anderkendelse af faderskabssag.

Alle erklæringer findes på siden www.personregistrering.dk

Opdateret den 22. februar 2018