Efterfødselssamtale

Har du behov for en efterfødselssamtale?

Uanset om du har haft en god fødselsoplevelse, eller om du synes, du har haft en lang og voldsom fødsel, kan du have behov for at få forløbet talt igennem med én, der kan forholde sig til din oplevelse og måske bidrage med opklarende informationer.

Du kan, hvis du synes, at du har behov for en efterfødselssamtale, kontakte dit fødested. Hør om det er muligt at få en snak med enten fødejordemoderen eller din konsultationsjordemoder.

Efterfødselssamtale: Hvem skal jeg tale med?

Det er ikke altid sikkert, at det er mest hensigtsmæssigt, at det er fødejordemoderen, som tager efterfødselssamtalen. Hvis det har været et meget hårdt forløb, kan det måske være nemmere at tale åbent om det med én, der ikke var en del af det. Også selv om fødejordemoderen ikke var årsagen til, at oplevelsen ikke var god.

På mange fødesteder har man specielle jordemødre ansat til at varetage efterfødselssamtalerne. Hør på dit fødested, hvordan det foregår der.

Opdateret den 8. april 2015