Ruske

Det kan være livsfarligt at ruske eller ryste et spædbarn. Når et lille barn ruskes, risikerer det blødninger i hjernen, hvilket kan give hjerneskade eller resultere i døden.

Hvis det bliver for meget

Hvis dit barn græder meget, og mere end du kan håndtere, er det en god ide at lægge barnet fra dig et sikkert sted og først tage det op igen, når du er rolig og igen kan håndtere situationen.
Tal gerne med din læge, hvis du føler, at dit barns gråd ind imellem får dig til at miste kontrollen.

Læs om det nyfødte barn.

Opdateret den 9. april 2015