Puls

Pulsen er den frekvens, et hjerte slår i. I jordemoderkonsultationen lytter jordemoderen til barnets puls med et træstetoskop eller med en doptone. Hun lytter efter, hvor hurtigt hjertet slår, og om der er decelerationer – dyk – i pulsen.

Det nyfødte barns puls

Et nyfødt barns puls ligger på ca. 110-150 slag/min. Et voksent menneskes hvilepuls ligger på cirka 60 slag/min.

Opdateret den 9. april 2015