PH

pH prøver

Efter fødslen tages der blodprøver fra navlesnorens arterie og vene. Ved bestemmelse af blodets pH-værdi i prøven kan man undersøge, om barnet under fødslen har lidt af iltmangel.

Der kan, efter samme princip, også tages pH-prøver fra barnets hoved under fødslen, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt barnet er i stand til at klare resten af fødslen. Denne prøve kaldes for skalp-pH.

Opdateret den 9. april 2015