Jordemoder

Jordemoder besøg tilbydes i Danmark en række gange inden den forventede fødsel. Sundhedsstyrelsen har udstedt en række anbefalinger, men de enkelte fødesteder har selv bestemt præcist, hvordan deres tilbud til gravide skal se ud.

Besøg hos jordemoder

Er du førstegangsfødende, vil du typisk blive tilbudt et jordemoderbesøg i 15.-16. uge, 22. uge, 28. uge, 35.-36. uge, 38.-39. uge, 40. uge, og hvis du ikke har født inden, også i 41. uge og 42. uge. Flergangsfødende tilbydes oftest et besøg mindre, hvilket betyder, at besøget i 22. uge udelades.

Besøgene hos jordemoderen kaldes også svangrebesøg. Du vil blive tilknyttet den samme og dermed se et kendt ansigt, hver gang du skal til konsultation. Medmindre du rammer ind i ferie eller sygdom. Mange steder tilbyder man også gruppekonsultationer, tvillingekonsultationer og konsultationer på engelsk. Spørg på dit fødested.

Som med svangrebesøgene er det også en jordemoder, der varetager fødslen, og i barselsdagene vil mange opleve at blive passet af jordemødre på barselsgangen. De scanninger du vælger at få i løbet af graviditeten er  også oftest udført af en jordemoder med scanningsuddannelse.

Læs mere om graviditet.

Opdateret den 8. april 2015