Hypertension

Forhøjet blodtryk kaldes også hypertension. Det er defineret som et systolisk tryk over 140 mmHg og/eller diastolisk tryk på over 90 mmHg.

Forhøjet blodtryk inddeles under graviditeten i to grupper:

  • Essentiel – hvis det forekommer tidligt i eller allerede før graviditeten.
  • Gestationel – hvis det er opstået under graviditeten.

Det er ikke ualmindeligt, at hjertet kommer på overarbejde i graviditeten. Både på grund af den voksende livmoder, som skal nære og beskytte barnet, men også kroppens cirkulation og fysiske belastning. Du producerer ekstra blod i graviditeten, og hjertemusklen vokser for at kunne følge med den øgede belastning. Til tider kan du have episoder med hjertebanken, pludselig svimmelhed forårsagtet af disse forandringer i kroppen.

Hypertension behandling

Hypertension er dog en tilstand, som man skal tage alvorligt, og derfor indgår kontrol af blodtryk også som en obligatorisk del af de almindelige graviditetskontroller hos jordemoder og egen læge. Hypertension kan være et varsel om svangerskabsforgiftning (præeklampsi) og skal derfor tages alvorligt. Det er muligt at behandle forhøjet blodtryk under graviditeten medicinsk. Under fødslen vil man overvåge fosterets hjertelyd og regulere dit blodtryk ved behov. Det er relevant at holde dit blodtryk stabilt, specielt i forhold til pressefasen, som kan forhøje dit blodtryk yderligere, og i forhold til din blødning efter fødslen. Det anbefales kvinder med forhøjet blodtryk at få anlagt en epiduralblokade, da denne er med til at sænke blodtrykket.

Opdateret den 28. januar 2018