Ordliste til fødslen

Abruptio

Abruptio placenta er en løsrivelse af moderkagen fra livmodervæggen, før barnet er født.

Amniotomi

Udtømning af fostervand efter der er prikket hul på fosterhinderne.

Anterior

Anterior betyder fortil og vil i en fødejournal ofte blive brugt i forbindelse med barnets nedtrængning for at forklare, hvorledes barnets hoved roterer, når det skal finde den rette vej ned igennem bækkenet.

Apgar

En Apgar score er en samlet vurdering af det nyfødte barn, der foretages henholdsvis et og fem minutter efter fødslen. Barnet vurderes på puls, vejrtrækning, tonus, farve og reflekser. Der gives fra 0-2 point per parameter, og 10 point er således det maksimale antal point, der kan gives.

Asfyksi

Iltmangel.

Atoni

Atoni er, når livmoderen efter fødslen ikke trækker sig ordentligt sammen, hvilket giver øget blødning.

Bradycardi

Langsom puls.

BT

Forkortelse for blodtryk.

Caput

Barnets hoved

Caputelektrode

En caputelektrode er en elektrode, der under fødslen placeres på barnets hoved for at kunne registrere barnets puls og forbedre overvågningen af barnet.

Cephalhæmatom

Cephalhæmatom er en blodansamling mellem huden og kraniet på det nyfødte barns hoved. Det vil ses som en bule på hovedet og forsvinder af sig sig selv. Hæmatomet er ganske ufarligt.

Cervix

Livmoderhals (gynækologisk).

Collum

Livmoderhals (obstetrisk).

Celeston

Medicin der gives i forbindelse med for tidlig fødsel for at modne barnets lunger.

Cyanose

Cyanose er en blåfarvning af huden som følge af en manglende iltning af blodet.

Cytotec

Medicin der gives efter fødslen, hvis en for rigelig blødning giver mistanke om atoni. Medicinen får livmoderne til straks at trække sig sammen.

C-pap

C-pap er forkortelse for Continuous Positive Airway Pressure, der kan anvendes som en hjælp til det nyfødte barns vejrtrækning. Barnet ånder ud med modstand, hvilket får barnet til at trække vejret dybt ned i lungerne, som herved holdes udspilet frem for at klappe sammen.

Disproportio

Disproportio er et misforhold mellem bækkenets størrelse og barnets krop.

Doptone

Elektronisk stetoskop der bruges til at aflytte hjertelyd under graviditet og fødsel. Virker som et mindre ultralydshoved.

DOA

Når jordemoderen skriver, at barnet fødes i en DOA, betyder det, at barnet fødes i regelmæssig baghovedpræsentation med sin ryg mod moderens højre side.

DVT

Forkortelse for dyb venetrombose, hvilket betyder en alvorlig blodprop dybt i venesystemet.

Epiduralblokade

Epiduralblokade vil ofte i fødejournalen være forkortet til Epi. Epidural blokaden er en rygmarvsbedøvelse, som anvendes til lindring af fødselsveer.

Epis

Forkortelse for episiotomi, der er et klip i mellemkødet under pressefasen.

Eksploration

Vaginal undersøgelse.

FHR

Forkortelse for fetal heart rate, fosterets hjertelyd.

F00F

Beskrivelse af moderkagen. Hvis moderkagen beskrives som F00F, vurderes den normal.

F fuldstændig
0 ingen koagler
0 ingen infarkter
F fuldstændige hinder

Fontaneller

Fontaneller er de to bløde områder på barnets hoved, en firkantet fortil og en trekantet bagtil, som jordemoderen bruger til at vurdere, om barnet trænger hensigtsmæssigt ned igennem bækkenet. Fontanellerne vokser sammen af sig selv mellem barnets 6. og 24. levemåned.

Fibrom

Et fibrom er en godartet muskelknude.

Firefingerfure

I forbindelse med børneundersøgelsen efter fødslen ser jordemoderen efter, om barnet har en firefingerfure.  En firefingerfure kan være et af tegnene på kromosomafvigelse, men behøver ikke være det.

Gemelli

Tvillinger.

Grønt vand

Barnet har haft afføring i fostervandet.

Grav. prolong

Graviditas prolongata er, når graviditeten har overskredet terminen med mere end 14 dage, altså over 42+0. Denne grænse diskuteres i øjeblikket.

Hjl.

Hjertelyd.

Hæmatom

Et hæmatom er en ansamling af blod.

Hindepunktur

At prikke hul på fosterhinderne.

Hovedstilling

Barnet ligger med hovedet nedad.

Hypertension

Forhøjet blodtryk.

Igangsættelse

Igangsættelse af fødslen enten ved hjælp af vaginale stikpiller, hindepunktur eller opsættelse af vestimulerende drop.

I.a.

Intet abnormt, hvilket vil sige, at alt er normalt.

Infiltrationsanalgesi

Lokalbedøvelse.

Introitus

Introitus er skedeåbningen.

IUGR

Forkortelse for Intrauterine growth retardation, der betyder, at barnet i maven er vokset mindre end forventet.

Jdm.

Forkortelse for jordemoder.

Klyx

Et lavement. Afførende middel der opsprøjtes i endetarmen for at tømme nederste del af tarmen.

Klip

Et klip i mellemkødet. Kaldes også episiotomi.

Lavement

Afførende middel der opsprøjtes i endetarmen for at tømme nederste del af tarmen, også kaldet klyx.

Labia

Skamlæber. De store, ydre skamlæber kaldes majora. De indre, små skamlæber kaldes minora.

Lidokaingel

Lokalbedøvende gele.

Lattergas

Lattergas er inhalationsbedøvelse, med den kemiske betegnelse N2O+O2, som kan anvendes under fødslen og efterfølgende syning.

NS pH

Forkortelse for navlesnors pH. Umiddelbart efter fødslen tages der to blodprøver fra navlesnoren for at bestemme pH værdien, der er en indikator for, hvordan barnet har iltet sit blod umiddelbart inden fødslen.

NaCl

Natriumchlorid eller saltvand opsættes som drop ved fx anlæggelse af epidural.

Oligohydramnios

Oligohydramnios betyder, at der er mindre fostervand omkring barnet end normalt.

O2/oxygen

Ilt

Obj. undersøgelse

En objektiv undersøgelse er en udvendig undersøgelse, hvor der mærkes på maven for at skønne barnets størrelse og lejring samt lyttes til hjertelyd.

Orificium

Livmodermunden. I journalen vil der være beskrevet, hvor åben livmodermunden er i løbet af fødslen. Forkortes også Orif..

Ortolanis test

Ortolanis test er en undersøgelse, jordemoderen laver af barnets hofter for at finde ud af, om der er risiko for hoftedysplasi. Hoftedysplasi er en tilstand, hvor samlingen mellem hofte og lårben ikke er tilstrækkeligt tilpasset, således at lårbensknoglen nemt går af led.

Peang

Metalinstrument formet som klemmer der fx  anvendes til afklemning af navlesnoren efter barnets fødsel og før fødslen af moderkagen.

Perinæum

Mellemkødet.

Placenta

Moderkagen.

Post partum

Efter fødslen.

Posterior

Posterior betyder bagtil og vil i en fødejournal ofte blive brugt i forbindelse med barnets nedtrængning for at forklare, hvorledes barnets hoved roterer, når det skal finde den rette vej ned igennem bækkenet.

PPROM

Forkortelse af preterm prelabour rupture of membranes, hvilket vil sige vandafgang uden veer før termin.

PROM

Forkortelse af prelabour rupture of membranes, hvilket betyder vandafgang uden ledsagende veer.

Præeklampsi

Svangerskabsforgiftning.

Para

Beskriver det antal fødsler den fødende har haft. Ved en førstegangs fødende vil der fx stå 0. eller nulli para i journalen.

P.p. med.

Igangsættelse af fødslen ved brug af vestimulerende medicin.

Pt.

Forkortelse for patient.

Pudendusblokade

Pudendusblokade er en lokalbedøvelse af skede og mellemkød, særligt anvendt ved for tidlig pressetræng eller i forbindelse med pressefasen.

Puerperiet

Puerperiet er barselsperiodens første 8 uger.

Pæd.

Forkortelse for pædiater, der betyder børnelæge.

Prævia

Prævia er en tilstand, hvor moderkagen helt eller delvist dækker for livmodermunden orificium.

P.X.

Forkortelse for processus xiphoideus, der er den nederste del af brystbenet.

Retentio placenta

Fastsiddende moderkage. Efter fødslen sker det en gang imellem, at moderkagen ikke sådan lige uden videre fødes, fordi den stadig sidder fast i livmoderen.

Ruptur

Ordet ruptur, bristning, bruges i journalen om en bristning af livmoderen. Især for kvinder der tidligere har fået kejsersnit, er der risiko for ruptur i det gamle ar, hvilket er en meget alvorlig komplikation under fødslen for både mor og barn.

Saddelblok/fødespinal

Lokal rygmarvsbedøvelse som kan anvendes som smertelindring sidst i fødselsforløbet, når det er for sent at få en epiduralblokade.

S-drop

Syntocinon drop er et drop med vestimulerende medicin, der opsættes under fødslen, fx ved manglende fremgang.

Sectio

Kejsersnit.

Skalp pH

Blodprøve taget fra barnets hoved under fødslen, for på baggrund af barnets pH at vurdere dets iltning af blodet, og dermed dets ressourcer, umiddelbart inden fødslen.

Sphincter ruptur

En sphincter ruptur er en bristning af endetarmsåbningen, herunder den lukkemuskel, sphincter ani, som kontrollerer afgang af afføring.

Spinalblokade

Spinalblokade er en rygbedøvelse, der ofte anvendes i forbindelse med kejsersnit. Blokaden er tungere og mere bedøvende end epiduralblokaden.

STAN

STAN er et overvågningssystem, der anvendes under fødslen i situationer, hvor man har brug for ekstra overvågning af barnet. For at kunne anvende STAN skal der påsættes en caputelektrode.

SOA

Når jordemoderen skriver, at barnet fødes i en SOA, betyder det, at barnet fødes i regelmæssig baghovedpræsentation med sin ryg mod moderens venstre side.

Syntocinon

Medicin der anvendes f.eks. i et vestimulerende drop samt efter fødslen som injektion for at få livmoderen til at trække sig sammen.

Sut.

Forkortelse for suturering der betyder syning.

Suturering

Efter fødslen er der ofte små eller store bristninger, som skal syes. Det kaldes at suturere, når jordemoderen syer disse bristninger.

Symfyse

Symfysen kaldes i daglig tale skambenet eller kønsbenet og er en uægte ledforbindelse.

Sædefødsel

Fødsel hvor hovedet fødes sidst og barnets sæde/numse først.

Tang

I forbindelse med sædefødsler anvendes ind imellem et instrument kaldet en tang til forløsning af hovedet.

Tonus

Tonus er et af parametrene ved bedømmelse af Apgar score. Manglende tonus betyder, at barnet er slapt.

Umbilicus

Navlen.

UK

Underkropsfødsel er det samme som en sædefødsel,og betyder, at barnets sæde og altså underkrop fødes først.

Uterus

Livmoder.

UL

Ultralydsscanning.

UVI

Urinvejsinfektion.

Vac. extr.

Vac. extr. er en forkortelse for vacuumektraktion, der betyder, at barnet forløses med en sugekop.

Variationsbredde

Variationen i barnets puls. Skal være mellem 5-25 slag/min for at være inden for normalområdet.

Vg. ekspl.

Forkortelse af vaginal eksploration, hvilket er en indvendig, vaginal undersøgelse.

VVP

Forkortelse for vagina, vulva og portio som er samlet omtale af skede og livmoderhals.